Solpaneler är lönsamt!


Allt fler i Sverige upptäcker fördelarna med solceller och egenproducerad solel. Det är en miljövänlig form av energiproduktion och i takt med att elpriserna stiger skapar en egen solcellsanläggning en trygghet hos både privatpersoner och företag. Genom att producera sin egen el minskar elkostnaderna och genom att sälja överskottsel vidare blir investeringen ännu mer lönsam.


Antalet solcellsanläggningar i Sverige har ökat markant de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta. Statistik från Energimyndigheten visar att år 2016 fanns det 10 006 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Fyra år senare, år 2020, hade antalet ökat till 65 819 nätanslutna anläggningar. Trots detta står solenergi fortfarande för en liten del av den totala energiproduktionen i Sverige, mindre än 1 % enligt Energimyndigheten.


En av anledningarna till att allt fler väljer solceller är prisutvecklingen. Priset på solceller har sjunkit de senaste åren, vilket har gjort tekniken mer attraktiv. Även den svenska staten har uppmuntrat till investeringar i solceller genom stöd till både privatpersoner och företag, till exempel genom en årlig skattereduktion. Mer information om skattereglerna för solcellsanläggningar finns tillgänglig på Energimyndighetens hemsida.


Många tror att Tyskland är bättre lämpat för att producera solkraft än Sverige, men det stämmer inte. Faktum är att vi i Sverige har samma solinstrålning som i norra Tyskland, där nästan 9 % av all el produceras med solceller. Det innebär att det finns goda möjligheter för privatpersoner och företag i Sverige att minska sina elkostnader genom att installera solcellsanläggningar.


Riksdagen har som mål att Sverige år 2040 ska ha en helt förnybar elproduktion och enligt Energimyndigheten kan solenergi då utgöra upp till 5-10 % av elanvändningen. Även om det inte är bestämt hur stor andel av energiförsörjningen som ska komma från solenergi, öppnar denna satsning upp för en ännu större ökning av antalet solceller i Sverige de kommande åren.


Vill du investera i solceller till din bostad eller företagsbyggnad? Vi på Solpartner i Värmland hjälper dig hela vägen – från projektering till slutinstallation och underhåll. Boka en gratis konsultation idag genom att kontakta oss via vår hemsida, så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar dina behov. Välkommen!

Solpartner i Värmland

Org.nummer: 559426-6347

E-post: info@solpartnerivarmland.se

Telefon: 076 - 34 05 189